ZAPYTAJ O WYJAZD

Jeśli jesteś zainteresowany wyjazdem dla Twojej firmy to zapraszamy do kontaktu z naszym działem imprez grupowych grupy(małpa)megatravel.pl

Prosimy o podanie maksimum informacji, gdyż pozwoli nam to na przygotowanie najlepszej oferty dla Państwa firmy.

WAŻNE INFORMACJE
Nie odpowiadamy na formularze anonimowe, bez podania nazwy firmy zleceniodawcy.
Wysyłając zapytanie, wyrażam jednocześnie zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Mega Travel sp. z o.o.

Jeśli chcesz, abyśmy oddzwonili do Ciebie podaj tylko numer telefonu i imię.

Zleceniodawca zobowiązuje się zachować w poufności informacje w posiadanie których wszedł w związku ze zleceniem przygotowania Imprezy Turystycznej, w tym odnoszących się do warunków na jakich zostanie zorganizowana Impreza Turystyczna w szczególności takich jak miejsce zakwaterowania, przeloty, ceny świadczeń wchodzących w skład Imprezy Turystycznej.

Zachowanie w tajemnicy informacji poufnych polega na nieujawnianiu ich jakimkolwiek osobom trzecim, a także na niewykorzystywaniu ich do zawarcia umów lub nawiązania w jakikolwiek inny sposób stosunków handlowych z dostawcami usług wchodzących w skład Imprezy Turystycznej lub innymi podmiotami świadczącymi usługi tożsame lub podobne z takimi usługami.

Zleceniodawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy Informacji poufnych wyłącznie w sytuacji, w której obowiązek ich ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w zakresie w jakim ujawnienie to stało się na podstawie tych przepisów konieczne.