Wyjazdy integracyjne bez podatku

Wyjazdy firmowe bez podatku

Urząd Skarbowy zmienił interpretację z 2009 r., wg której impreza integracyjna była przychodem pracownika.
Jest szansa, że wyjazdy firmowe dla pracowników wrócą do łask, bo fiskus zaczyna łaskawiej spoglądać na różnego rodzaju imprezy, których celem jest silniejsze związanie pracowników z firmą. Nie tak dawno pojawiła się interpretacja podatkowa, wg której firma można za koszty przychodu uznać wydatki na organizację pikniku dla pracowników i ich rodzin. Co ciekawe, przedstawiciele firmy we wniosku sugerowali, że za koszt uzyskania przychodu można uznać wydatki na piknik wyłącznie w części, w jakiej przypadają one na pracowników biorących udział w wydarzeniu. A Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 31 marca 2015 r. (sygnatura IBPBI/2/423-1570/14/AP) uznała, że za koszt uzyskania przychodu można uznać całość wydatków na organizację pikniku, a więc także i te środki, za które zostanie sfinansowana zabawa członków rodzin pracowników.

Fiskus zmienia swoje decyzje
Teraz z kolei fiskus dokonał zmiany interpretacji indywidualnej z 5 października 2009 r., wydanej przez Izbę Skarbową w Katowicach (sygnatura IBPB II/1/415-657/09/BJ). I zmiana jest korzystna dla podatników.

Wnioskujący o interpretację przedstawiciele firmy zapytywali, czy organizacja wyjazdowej imprezy integracyjnej spowoduje powstanie przychodu u pracowników? Spółka wskazywała, że wydatki na organizację imprezy wyjazdowej – w trakcie której m.in. mają zostać zaprezentowane wyniki firmy, jej plany na przyszłość oraz przedstawieni zostaną nowi pracownicy – obejmą koszty dojazdu, wyżywienia, noclegów oraz organizacji wieczoru.

Firma we wniosku wskazała, że impreza ma na celu polepszenie atmosfery, co przełoży się i na jakość, i na efektywność pracy. Dodatkowo zwracała uwagę, że nie jest w stanie określić, jaka jest wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika, bo część zatrudnionych będzie korzystać z noclegów, a część nie, część przyjedzie na koszt pracodawcy, inni na własny, itd. I zasugerowała, że w tej sytuacji nie powinno być mowy o przychodzie uzyskiwanym przez pracownika, a więc nie trzeba szacować wartości tego przychodu.

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego
Jednak Izba Skarbowa w Katowicach uznała, że jest to nieprawidłowe stanowisko i kazała przychód naliczać. Ale minęło kilka lat i resort finansów opublikował interpretację, które zmienia wykładnię Izby Skarbowej w Katowicach.

W interpretacji zmieniającej z dnia 23 lipca 2015 r. (sygnatura DD3.8222.2.262.2015.CRS) przedstawiciele resortu finansów zwrócili uwagę przede wszystkim na analizę Trybunału Konstytucyjnego, poświęconą kwestii pozostałych nieodpłatnych świadczeń, które otrzymują pracownicy, z 8 lipca 2014 r. (sygnatura akt K 7/13).

Trybunał Konstytucyjny uznał, że aby stwierdzić, że nieodpłatne świadczenie poskutkowało powstaniem przychodu u pracownika, owe świadczenie musi spełniać trzy warunki. Po pierwsze – musi ono zostać spełnione za zgodą pracownika (czyli musi on skorzystać z niego dobrowolnie), po drugie – świadczenie musi zostać spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i musi przynieść mu korzyść w postaci zwiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, a po trzecie – korzyść musi być wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie zaś dostępna dla wszystkich podmiotów).

Pod tym kątem Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał kwestię, czy imprezy integracyjne – również wyjazdowe wycieczki lub incentive travel – skutkują powstaniem przychodu. I stwierdził, że przychód nie powstaje, bo nie ma korzyści dla pracownika, skutkującej wzrostem aktywów lub oszczędnością. Bo – jak wynika z analizy TK – trudno zakładać, że pracownik wydałby pieniądze na uczestnictwo w innej konferencji, gdyby podobnej nie organizował jego pracodawca. Trudno też „poważnie utrzymywać, że przychodem pracownika z umowy o pracę czy stosunku służbowego jest możliwość okazjonalnego uczestnictwa w obiedzie czy kolacji, a wartość zjedzonych przez niego potraw i wypitych napojów wyznacza podstawę opodatkowania” – wynika z analizy TK.

A skoro tak zdecydował TK, to urzędnicy resortu finansów nie mieli innego wyjścia, jak uznać, że impreza integracyjna (wyjazd firmowy) dla pracowników nie będzie skutkować powstaniem przychodu po stronie pracowników. To zaś oznacza, że stanowisko przedstawiciela spółki było prawidłowe i nie musi ona naliczać przychodu uzyskanego wskutek udziału w imprezie integracyjnej przez pracowników.

Inni też nie muszą obliczać wartości przychodu
Ponieważ decyzje TK obejmują wszystkie podmioty, to znaczy, że każda firma, która zamierza zorganizować podobny wyjazd firmowy, nie będzie musiała obliczać przychodu pracowników, którzy wezmą w nim udział. Za to, co wynika z interpretacji wspomnianej na samym początku, mają sporą szansę zaliczyć taka imprezę integracyjną do kosztu uzyskania przychodów.

Koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Kosztami podatkowymi są m.in. tzw. koszty pracownicze, w tym wydatki ponoszone na rzecz pracowników w celu ich integracji, np. w postaci organizacji dla nich spotkań integracyjnych (okolicznościowych).

W każdej sytuacji należy jednak sprawdzić, jaki jest powód takiego spotkania. W przypadku gdy wydatki poniesione zostały na zorganizowanie spotkania integracyjnego mającego na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników z firmą, budowanie zespołu, poprawę atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie poprawę efektywności pracy, a przez to zwiększenie przychodów osiąganych przez podatnika, to wówczas spełniają warunki, o których mowa w art. 15 ust. 1 updop. W rezultacie mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych.

Przy czym obowiązkiem podatnika jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 updop.
Opracowano na podstawie artykułów
http://www.forbes.pl/imprezy-integracyjne-w-koncu-bez-podatku,artykuly,1...
http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1488638,Wyjazdy-integracyjne-w...
http://biznes.interia.pl/firma/news/spotkanie-integrujace-pracownikow-ni...