Polityka prywatności

Mega Travel szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególna troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy Internauta korzystający z naszych usług i odwiedzający nasze strony czuł się w pełni bezpiecznie. Każdemu z Państwa przysługuje prawo wglądu i dokonania zmian w podanych przez siebie danych.

Zobacz obowiązek informacyjny

Newsletter/biuletyn

Newsletter serwisu www.wyjazdydlafirm.pl jest skierowany wyłącznie do firm i instytucji a nie do osób prywatnych, gdyż nie oferujemy usług dla osób indywidualnych.
Nie wysyłamy maili do osób, które tego nie chcą.

Zgodnie z ustawą o usługach elektronicznych
"Art. 10. 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny."

Udostępnienie adresu email firmy lub jej pracownika np. na stronach internetowych jest wystarczającą przesłanką na podstawie, której można wysyłać oferty handlowe.

Wysyłanie ofert handlowych na służbowy email pracownika jest zgodne z prawem, co potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 19 listopada 2003 r. (sygn. akt I PK 590/02), w którym orzekł, że „najistotniejszym składnikiem zakładu pracy (przedsiębiorstwa) są ludzie, a funkcjonowanie zakładu wiąże się nierozłącznie z kontaktami zewnętrznymi - z kontrahentami, klientami (...).

Wysyłając newsletter na udostępniony adres email Mega Travel nie przetwarza żadnych danych osobowych. Nie dysponujemy żadnymi danymi osobowymi osób (np. adres, numer telefonu, etc.), do których jest wysyłane newsletter.

Mega Travel nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim adresów email swoich klientów i użytkowników serwisu www.wyjazdydlafirm.pl.

POZYSKIWANIE ADRESÓW EMAIL

Państwa adres e-mail mógł wejść w posiadanie naszej firmy w następujący sposób:
- jesteście lub byli Państwo naszym klientem i wyrazili zgodę na otrzymywanie korespondencji reklamowej z naszej firmy,
- zapisali się Państwo do naszego newslettera
- umieścili Państwo swój firmowy adres e-mail w publicznej bazie danych np. na stronach internetowych
- adres e-mail firmy znajduje się w bazie adresów email, której korzysta nasza firma (Infobroker, DND Baltic, UAB Venitas)
a tym samym wyrazili zgodę na otrzymywanie ofert i dlatego otrzymali Państwo zapytanie dotyczące dalszej korespondencji komercyjnej z naszej firmy.

USUNIĘCIE ADRESU EMAIL

Umożliwiamy Państwu aktualizację lub usunięcie adresów email będących w naszej bazie. Usunięcie swoich adresów email z serwisu www.wyjazdydlafirm.pl jest dobrowolne i odbywa się poprzez:
- wysłanie e-maila na adres: usun(małpa)wyjazdydlafirm.pl
- skorzystanie z FORMULARZA
- skorzystania z opcji WYPISZ MÓJ ADRES w stopce rozsyłanych newsletterów
- kontakt telefoniczny z pracownikami biura obsługi klienta
Prosimy o podawanie wszystkich kont emailowych oraz aliasów.