Wycieczka na Białoruś

WYJAZD FIRMOWY NA BIAŁORUŚ
GRODNO – STARE WASILISZKI – LIDA – NOWOGRÓDEK – ZAOSIE – NIEŚWIEŻ – MIR – BRZEŚĆ

Grodno.jpg

DZIEŃ 1 GRODNO
Wyjazd z ustalonego miejsca zbiórki

Przyjazd do Grodna, spotkanie z miejscowym przewodnikiem. Zwiedzanie Grodno: Stary Zamek, Nowy Zamek, kościół Bernardynów, Cerkiew Borysa i Gleba na Kołoży, Katedra, Kościół Brygidek, Kościół Franciszkanów, Cerkiew Bazylianek, Muzeum Zofii Nałkowskej (zwiedzanie z przewodnikiem), Dom Muzeum Elizy Orzeszkowej (zwiedzanie z przewodnikiem), Pomnik E. Orzeszkowej. Obiadokolacja. Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg.

DZIEŃ 2
Śniadanie.
Przejazd do Starych Wasiliszek – rodzinnej miejscowości Czesława Niemena, zwiedzanie muzeum w jego domu rodzinnym.

Lida. Wycieczka piesza. Zamek w Lidzie (zamek Giedymina), zbudowany na początku XIV w.

Przejazd do Nowogródka - jedno z najstarszych miast Białorusi (1044r). Był miastem stołecznym i ważnym centrum rzemieślniczo handlowym, Zamek zbudowany w XIII w. przebudowany w XIV-XVII w., spalony przez Szwedów w 1706r, zachowały się fragmenty dwóch baszt. Kościół farny XIV-XV w. W tym kościele był ochrzczony A. Mickiewicz. Tu odbył się ślub Władysława Jagiełły z księżniczką Sońką Holszańską, Kopiec Mickiewicza (usypany w latach 1924-1931), Pomnik A. Mickiewicza, Muzeum A. Mickiewicza (wejście), Kościół św. Michała, wzniesiony w 1 poł XVII w., Cerkiew św. Borysa i Gleba z pocz. XVIw., hale-kramy (pochodzą z 1812), Meczet (wzniesiony w 1792 r.).
Zaosie – miejsca urodzenia Adama Mickiewicza. W 1996r. zrekonstruowano tu budynki dawnego majątku i urządzono ekspozycję muzealną. Muzeum-dwór Adama Mickiewicza zajmuje powierzchnię 15 ha.
Przejazd do Baranowicz. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

3 DZIEŃ
Śniadanie. Nieśwież – XVI – wieczny renesansowy zespół zamkowo-pałacowy Radziwiłłów, w 2005 r. wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie starego miasta z ratuszem, kościoła pojezuickiego z XVI wieku p.w. Bożego Ciała. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 100 przedstawicieli rodu Radziwiłłów.

Mir – gotycki zamek z ok. 1500 r., jeden z pierwowzorów zamku w „Panu Tadeuszu”. Zamek został wpisany na listę zabytków UNESCO. Kościół Św. Mikołaja.
Po drodze turystów czeka Wycieczka "Historyczno-kulturalne centrum "Słowiańska gospodarstwo" (3 godziny) oraz obiadokolacja z daniami kuchni białoruskiej w jednym z dworów agroturystycznych!
Program:
– wycieczka po dworku;
– warsztaty rzemieślnicze: produkcja pamiątek własnymi rękami;
– warsztaty tańca średniowiecznego, ludowe gry;
– sesja zdjęciowa;
– występ klubu rekonstrukcji historycznej "Żelazny żołądź";
– obiadokolacja (kuchnia średniowiecza, dania, przygotowywane na ognisku);
Przejazd na nocleg do Brześcia.

4 DZIEŃ
Śniadanie. Wycieczka po Brześciu. Objazdowa wycieczka autokarowa po mieście: nowe dzielnice miasta, obiekty sportowe miasta, Sobór Zmartwychwstania Pańskiego, Sobór katedralny świętego Symeona, jeden z najlepszych w Europie Wiosłowych kanałów na rzece Muchawiec, grupa budynków w stylu "polski art nouveau". Spacer po zabytkowym centrum z deptakiem.
Zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej, wybudowanej w latach 1833-42: częściowo zachowany okrężny budynek koszarowy, brama Brzeska, pozostałości ruin Pałacu Białego, cerkiew św. Mikołaja, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego.
Obiad. Wyjazd do Polski.

CENA OBEJMUJE:
-przejazd autokarem
- ubezpieczenie NNW i KL TU Allianz
- opiekę pilota
- 3 noclegi
- 3 śniadania
- 2 obiadokolacje + obiadokolacja (kuchnia średniowiecza, dania, przygotowywane na ognisku)
- 1 obiad
- opiekę lokalnego przewodnika
- bilety wstępów:
Dom Muzeum Orzeszkowej
Muzeum Zofia Nałkowska
Muzeum Czesława Niemena
Muzeum-dwór Adama Mickiewicza
Muzeum-dwór Adama Mickiewicza
Zespół zamkowo-pałacowy Nieśwież
Zamek Mirski
-Wycieczka "Historyczno-kulturalne centrum "Słowiańska gospodarstwo"
- obowiązkową opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny