Wycieczki dla firm na Białoruś

Wycieczki firmowe na Białoruś

Profesjonalnie zajmujemy się kompleksową obsługą wyjazdów firmowych, incentive travel na Bialoruś. Zaplanujemy i zrealizujemy udany wyjazd integracyjny do Brześcia, Mińska, Grodna.

Białoruś graniczy od zachodu z Polską, od północy z Litwą i Łotwą, od wschodu z Rosją i od południa z Ukrainą. Nie posiada dostępu do morza.
Całkowita granica lądowa: 2986 km
Długość granic z sąsiadującymi państwami: Łotwa 143 km, Litwa 462 km, Polska 416 km, Rosja 990 km, Ukraina 975 km
Najwyższy punkt: Góra Dzierżyńska (Święta Góra) 346 m n.p.m.
Najniższy punkt: Niemen 90 m n.p.m.
Największe miasta: Mińsk (stolica) – ponad 1,9 mln mieszkańców, Homel, Grodno, Witebsk, Mohylew, Bobrujsk, Brześć nad Bugiem, Baranowicze, Borysów, Pińsk, Orsza, Nowopołock, Mozyrz, Lida, Mołodeczno.
Bialorus
Białoruś posiada cztery obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO:
Południk Struvego (wraz z 9 krajami), Puszcza Białowieska (wraz z Polską), Zamek w Mirze, Zamek w Nieświeżu.

Każdy program wyjazdu jest dostosowany do życzeń klienta i jego możliwości finansowych.
Jesteśmy kilkanaście lat na rynku a nasi doradcy organizowali niejeden wyjazd dla firm. Dokładamy starań do wszystkich etapów realizacji podróży i pobytu tak, aby wyjazd był udany. Skontaktuj się z nami.