Australia i Oceania wyjazdy dla firm

Australia i Oceania wyjazdy firmowe

Mega Travel od wielu lat organizuje wyjazdy motywacyjne dla największych firm działających na polskim rynku. Profesjonalizm i doskonałą obsługę doceniło już wielu naszych klientów, którzy regularnie korzystają z naszej pomocy przy organizacji imprez motywacyjnych incentive travel do Australii lub Nowej Zelandii. Program każdego wyjazdu motywacyjnego tworzony jest w taki sposób, aby w pełni zaspokoić wszystkie oczekiwania klienta. Jest on "szyty na miarę" i nie ma dwóch takich samych programów wyjazdu motywacyjnego.

Australia jest najmniejszą częścią świata. Położona jest w całości na półkuli południowej. Zwyczajowo Australię traktuje się jako kontynent z Tasmanią i tak ujęta zajmuje powierzchnię 7687 tys. km kwadratowych. Australia jest kontynentem słabo rozczłonkowanym i w większości równinnym. Największą jednostką fizycznogeograficzną jest rozległa i płaska Wyżyna Zachodnia, której monotonny krajobraz urozmaicają nieliczne masywy skalne. W większości ma ona charakter pustynno-stepowy. Równinna jest też Nizina Środkowoaustralijska, a jej najniższe miejsce zajmuje jezioro Eyre, położone 12 m poniżej poziomu morza. Wzdłuż całego wschodniego wybrzeża Australii ciągną się Wielkie Góry Wododziałowe. Najwyższym ich pasmem są Alpy Australijskie z najwyższym szczytem Australii – Górą Kościuszki. Większa część Australii, a szczególnie jej wnętrze znajduje się w strefie klimatu gorącego i suchego. Dominują tu pustynie, półpustynie , suche stepy trawiaste i formacje krzewiaste. W północnej części kontynentu, położonej w strefie klimatu podrównikowego występują wiecznie zielone lasy, a na południowo-wschodnich i na południowo-zachodnich wybrzeżach gdzie panuje klimat śródziemnomorski rosną lasy eukaliptusowe i akacjowe. Największe miasta to Sydney, Melbourne, Canberra.

Australia i Oceania wyjazdy dla firm

Oceanią nazywane są wyspy leżące w środkowej i południowo-zachodniej części oceanu Spokojnego, nie należące do przyległych lądów. Wyspy Oceanii tworzą najczęściej bardzo rozległe archipelagi. Obszar Oceanii jeśli uwzględnimy tylko powierzchnię wysp wynosi ponad 1,2 mln km kwadratowych. Rozproszony na olbrzymiej przestrzeni Oceanu Spokojnego zespół wysp dzieli się na Melanezję, Mikronezję, Polinezję i Nową Zelandię.

Nowa Zelandia jest państwem wyspiarskim położonym na Oceanie Spokojnym w odległości 1800 km na północny zachód od Australii. Składa się z dwóch dużych wysp (Wyspy Północnej i Wyspy Południowej) oraz szeregu mniejszych ułożonych w kształt niesymetrycznego łuku o długości 1500 km i szerokości do 200 km . Powierzchnia Nowej Zelandii wynosi 270,9 tys. km kwadratowych.

Wyjazdy integracyjne mają za zadanie na tyle zacieśnić relacje między uczestnikami wyjazdu, aby po powrocie do pracy potrafili sprawnie rozwiązywać powierzone im działania. Właśnie dlatego w fazie przygotowania wyjazdu integracyjnego warto zwrócić uwagę nie tylko na atrakcyjne miejsce, ale przede wszystkim na zajęcia, jaki towarzyszą uczestnikom.